Họa sư ma mèo Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Họa sư ma mèo Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-2-16844-1
  • Tác giả: Maru Nagao
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy Lê quang lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Họa sư ma mèo Tập 2

Về tác giả: Maru Nagao

Tìm mua sách nếu có bán: