Hoa trong phố

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoa trong phố
  • Mã ISBN: 978-604-9959-93-6
  • Tác giả: Lê Xuân Khang
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Phước
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: Phố Lãn Ông, tp Hà Nội
  • Nơi in: Cty in TM và QC Tân Thành Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/07/2020

Thông tin về sách: Hoa trong phố

Về tác giả: Lê Xuân Khang

Tìm mua sách nếu có bán: