Hoa vẫn nở trên Pu Ta Leng (Tủ sách Chuyện đời tôi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoa vẫn nở trên Pu Ta Leng (Tủ sách Chuyện đời tôi)
  • Mã ISBN: 978-604-72-4151-4
  • Tác giả: Hà Mạnh Phong
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thùy Liên; Nguyễn Chương Mỹ Bình
  • Đối tác liên kết: Nhà văn Đặng Vương Hưng, Café Lục Bát, 40 Võ Thị Sáu, HBT, HN
  • Nơi in: Cty in Trung Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Hoa vẫn nở trên Pu Ta Leng (Tủ sách Chuyện đời tôi)

Về tác giả: Hà Mạnh Phong

Tìm mua sách nếu có bán: