Hoài niệm tình quê

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoài niệm tình quê
  • Mã ISBN: 978-604-9882-13-5
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Bỉnh
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Chí Hoan
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
  • Nơi in: Cty Tân Thành phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Hoài niệm tình quê

Về tác giả: Nguyễn Ngọc Bỉnh

Tìm mua sách nếu có bán: