Hoàn thiện quy định của Việt Nam về dịch vụ phân phối của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với FTA thế hệ mới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoàn thiện quy định của Việt Nam về dịch vụ phân phối của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với FTA thế hệ mới
  • Mã ISBN: 978-604-931-985-3
  • Tác giả: Bộ Công Thương – Chủ biên: PGS.TS Trần Thị Thu Phương
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Đồng Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH TM Đông Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Hoàn thiện quy định của Việt Nam về dịch vụ phân phối của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với FTA thế hệ mới

Về tác giả: Bộ Công Thương – Chủ biên: PGS.TS Trần Thị Thu Phương

Tìm mua sách nếu có bán: