Hoạt động trải nghiệm 1 – Cùng học để phát triển năng lực

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm 1 – Cùng học để phát triển năng lực
  • Mã ISBN: 978-604-0-19546-3
  • Tác giả: Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên) – Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên) – Bùi Thị Hương Liên – Lê Thị Thắm
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Văn Trọng, Đỗ Việt Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in Công đoàn Việt Nam. Địa chỉ in 167 Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Cơ sở in: Lô B2-02-01,B2-02-02,B2-02-07, KCN Nam Thăng Long, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Hoạt động trải nghiệm 1 – Cùng học để phát triển năng lực

Về tác giả: Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên) – Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên) – Bùi Thị Hương Liên – Lê Thị Thắm

Tìm mua sách nếu có bán: