Hoạt động trải nghiệm 1. Sách Giáo viên (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm 1. Sách Giáo viên (thuộc bộ sách Cánh Diều)
  • Mã ISBN: 978-604-9873-41-6
  • Tác giả: Ngô Quang Quế, Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Võ Thị Hường; Hồ Thị Thúy Kiều
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Hoạt động trải nghiệm 1. Sách Giáo viên (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Về tác giả: Ngô Quang Quế, Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp

Tìm mua sách nếu có bán: