Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-15816-1
  • Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên) – Bùi Ngọc Diệp – Vũ Phương Liên – Trần Thị Quỳnh Trang – Lại Thị Yến Ngọc – Trần Thị Mai Phương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Hoàng Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 1

Về tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên) – Bùi Ngọc Diệp – Vũ Phương Liên – Trần Thị Quỳnh Trang – Lại Thị Yến Ngọc – Trần Thị Mai Phương

Tìm mua sách nếu có bán: