Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán
  • Mã ISBN: 978-604-0-15403-3
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Bích Thu
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán

Về tác giả: Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Bích Thu

Tìm mua sách nếu có bán: