Học cách giao tiếp để thích nghi với cuộc sống ở Anh (Special Language Course; Từ và câu thiết yếu; Những lỗi cần tránh; lời khuyên hữu ích cho mọi tình huống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học cách giao tiếp để thích nghi với cuộc sống ở Anh (Special Language Course; Từ và câu thiết yếu; Những lỗi cần tránh; lời khuyên hữu ích cho mọi tình huống)
  • Mã ISBN: 978-604-58-3316-2
  • Tác giả: Larousse
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Đào Thị Thúy Ngần
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Học cách giao tiếp để thích nghi với cuộc sống ở Anh (Special Language Course; Từ và câu thiết yếu; Những lỗi cần tránh; lời khuyên hữu ích cho mọi tình huống)

Về tác giả: Larousse

Tìm mua sách nếu có bán: