Học Jack Ma khởi nghiệp (bí quyết khởi nghiệp làm giàu của Mã Vân – Startup)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học Jack Ma khởi nghiệp (bí quyết khởi nghiệp làm giàu của Mã Vân – Startup)
  • Mã ISBN: 978-604-88-9296-8
  • Tác giả: Trịnh Nhất Quần
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Trần Thị Phương Đông
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn Hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Học Jack Ma khởi nghiệp (bí quyết khởi nghiệp làm giàu của Mã Vân – Startup)

Về tác giả: Trịnh Nhất Quần

Tìm mua sách nếu có bán: