Học Mĩ thuật lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học Mĩ thuật lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)
  • Mã ISBN: 978-604-0-15822-2
  • Tác giả: Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Khắc Tú, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Ong Thị Quý Nhâm, Phạm Văn Thuận
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In và Thương mại Trường An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Học Mĩ thuật lớp 2 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)

Về tác giả: Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Khắc Tú, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Ong Thị Quý Nhâm, Phạm Văn Thuận

Tìm mua sách nếu có bán: