Học Mĩ thuật lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới trong dạy học Mĩ thuật do Vương quốc Đan Mạch hỗ trợ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học Mĩ thuật lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới trong dạy học Mĩ thuật do Vương quốc Đan Mạch hỗ trợ)
  • Mã ISBN: 978-604-0-15887-1
  • Tác giả: Đàm Thị Hải Uyên, Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Trần Thị Vân
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty TNHH MTV In Quân đội I
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Học Mĩ thuật lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới trong dạy học Mĩ thuật do Vương quốc Đan Mạch hỗ trợ)

Về tác giả: Đàm Thị Hải Uyên, Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Trần Thị Vân

Tìm mua sách nếu có bán: