Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori – 100 hoạt động Montessori – Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và tập viết như thế nào? (Chìa khóa giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori – 100 hoạt động Montessori – Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và tập viết như thế nào? (Chìa khóa giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7220-9
  • Tác giả: Marie-Hélène Place
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/04/2020

Thông tin về sách: Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori – 100 hoạt động Montessori – Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và tập viết như thế nào? (Chìa khóa giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ)

Về tác giả: Marie-Hélène Place

Tìm mua sách nếu có bán: