Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori – 100 hoạt động Montessori – Con không muốn làm cây trong lồng kính (Chìa khóa giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori – 100 hoạt động Montessori – Con không muốn làm cây trong lồng kính (Chìa khóa giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7219-3
  • Tác giả: Ève Herrmann
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori – 100 hoạt động Montessori – Con không muốn làm cây trong lồng kính (Chìa khóa giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ)

Về tác giả: Ève Herrmann

Tìm mua sách nếu có bán: