Học nhàn mà hiệu quả: Dùng sơ đồ tiềm thức để nhớ nhanh, nhớ lâu mà không phải đọc lặp lại: Những chiến lược sinh viên tốt nghiệp loại ưu luôn sử dụng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học nhàn mà hiệu quả: Dùng sơ đồ tiềm thức để nhớ nhanh, nhớ lâu mà không phải đọc lặp lại: Những chiến lược sinh viên tốt nghiệp loại ưu luôn sử dụng
  • Mã ISBN: 978-604-9890-88-8
  • Tác giả: BS. Lê Trọng Đại
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Học nhàn mà hiệu quả: Dùng sơ đồ tiềm thức để nhớ nhanh, nhớ lâu mà không phải đọc lặp lại: Những chiến lược sinh viên tốt nghiệp loại ưu luôn sử dụng

Về tác giả: BS. Lê Trọng Đại

Tìm mua sách nếu có bán: