Học qua ca bệnh lâm sàng nội khoa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học qua ca bệnh lâm sàng nội khoa
  • Mã ISBN: 978-604-51-4723-8
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng Học viện Quân y
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết: Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in – Học viện Quân y
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Học qua ca bệnh lâm sàng nội khoa

Về tác giả: Bộ Quốc phòng Học viện Quân y

Tìm mua sách nếu có bán: