Học tốt Hóa học 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học tốt Hóa học 9
  • Mã ISBN: 978-604-9928-83-3
  • Tác giả: Võ Đại Mau
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Thanh Hoa; Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Học tốt Hóa học 9

Về tác giả: Võ Đại Mau

Tìm mua sách nếu có bán: