Học tốt Tiếng Việt 4 (tập 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học tốt Tiếng Việt 4 (tập 2)
  • Mã ISBN: 978-604-52-7441-5
  • Tác giả: Trần Công Tùng
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Lê Thị Cẩm Vân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Hoa Hồng; Địa chỉ : 46 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Nơi in: Cty TNHH in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Học tốt Tiếng Việt 4 (tập 2)

Về tác giả: Trần Công Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: