Học và hành Toán 1-Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học và hành Toán 1-Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9928-51-2
  • Tác giả: Đỗ Trung Kiên, PGS.TS. Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Học và hành Toán 1-Tập 1

Về tác giả: Đỗ Trung Kiên, PGS.TS. Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: