Học viện thám tử Q 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học viện thám tử Q 11
  • Mã ISBN: 978-604-1-15726-2
  • Tác giả: Fumiya Sato, Seimaru Amagi
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Học viện thám tử Q 11

Về tác giả: Fumiya Sato, Seimaru Amagi

Tìm mua sách nếu có bán: