Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội 30 năm xây dựng và phát triển (1989-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội 30 năm xây dựng và phát triển (1989-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5601-8
  • Tác giả: Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội 30 năm xây dựng và phát triển (1989-2019)

Về tác giả: Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: