Hỏi đáp cùng em! Vì sao?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hỏi đáp cùng em! Vì sao?
  • Mã ISBN: 978-604-77-5854-8
  • Tác giả: Isabelle Fougère
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và TT Nhã Nam – 59 Đỗ Quang, Cầu GIấy, HN
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Hỏi đáp cùng em! Vì sao?

Về tác giả: Isabelle Fougère

Tìm mua sách nếu có bán: