Hỏi – đáp pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hỏi – đáp pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-86-9977-2
  • Tác giả: TS. Luật sư Nguyễn Quốc Bình
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Đối tác liên kết: Sách nhà nước đặt hàng
  • Nơi in: Cty TNHH in – TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/12/2019

Thông tin về sách: Hỏi – đáp pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Về tác giả: TS. Luật sư Nguyễn Quốc Bình

Tìm mua sách nếu có bán: