Hỏi – đáp Triết học Mác – Lênin

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hỏi – đáp Triết học Mác – Lênin
  • Mã ISBN: 978-604-9936-49-4
  • Tác giả: Trần Thùy Linh, Trịnh Thị Kim Thoa-Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Trường Đại học Thái Nguyên
  • Nơi in: Cty CP in và TM Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Hỏi – đáp Triết học Mác – Lênin

Về tác giả: Trần Thùy Linh, Trịnh Thị Kim Thoa-Nguyễn Thị Thùy Linh

Tìm mua sách nếu có bán: