HỎI ĐÁP VỀ TRỊ LIỆU THEO KINH LẠC

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: HỎI ĐÁP VỀ TRỊ LIỆU THEO KINH LẠC
  • Mã ISBN: 978-604-77-6733-5
  • Tác giả: Honma Shohaku
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách Thái Hà – Số 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP In Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/12/2019

Thông tin về sách: HỎI ĐÁP VỀ TRỊ LIỆU THEO KINH LẠC

Về tác giả: Honma Shohaku

Tìm mua sách nếu có bán: