Hồi kí Vanitas Tập 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hồi kí Vanitas Tập 3
  • Mã ISBN: 978-604-2-17578-4
  • Tác giả: Jun Mochizuki
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Hồi kí Vanitas Tập 3

Về tác giả: Jun Mochizuki

Tìm mua sách nếu có bán: