Hội Thống quê thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hội Thống quê thơ
  • Mã ISBN: 978-604-923-534-4
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Vinh
  • Biên tập viên: Cao Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Võ Giáp, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
  • Nơi in: Cty CP in Hà Tĩnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Hội Thống quê thơ

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: