Hỏi và đáp – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh (Tài liệu tham khảo sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chuyên đề năm 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hỏi và đáp – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh (Tài liệu tham khảo sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chuyên đề năm 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-80-4367-4
  • Tác giả: Hà Nguyễn
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Nguyễn Kiều Minh Trang
  • Đối tác liên kết: Sách Kinh tế- Chính trị – Pháp luật (Số 415/25 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q12, TP HCM)
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/02/2020

Thông tin về sách: Hỏi và đáp – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh (Tài liệu tham khảo sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chuyên đề năm 2020)

Về tác giả: Hà Nguyễn

Tìm mua sách nếu có bán: