Horrible Histories – Thời kỳ đồ đá – Hoang dại hơn đá

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Horrible Histories – Thời kỳ đồ đá – Hoang dại hơn đá
  • Mã ISBN: 978-604-1-14427-9
  • Tác giả: Terry Deary; Martin Brown minh họa
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Horrible Histories – Thời kỳ đồ đá – Hoang dại hơn đá

Về tác giả: Terry Deary; Martin Brown minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: