Horrible Science – Bộ não phập phồng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Horrible Science – Bộ não phập phồng
  • Mã ISBN: 978-604-1-14398-2
  • Tác giả: Nick Arnold; Minh họa: Tony De saulles minh họa
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Võ Thị Ngọc Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Horrible Science – Bộ não phập phồng

Về tác giả: Nick Arnold; Minh họa: Tony De saulles minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: