How to crack the IELTS Writing test – Part 1/ Giải mã mọi dạng bài trong IELTS Writing Task 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: How to crack the IELTS Writing test – Part 1/ Giải mã mọi dạng bài trong IELTS Writing Task 2
  • Mã ISBN: 978-604-77-7817-1
  • Tác giả: Đặng Trần Tùng & Đặng Bích Phương
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Hương Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS. Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Dream Center Home, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: How to crack the IELTS Writing test – Part 1/ Giải mã mọi dạng bài trong IELTS Writing Task 2

Về tác giả: Đặng Trần Tùng & Đặng Bích Phương

Tìm mua sách nếu có bán: