Hưng Yên – Vùng quê văn hiến (Hung Yen – Land of Culture)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hưng Yên – Vùng quê văn hiến (Hung Yen – Land of Culture)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7075-5
  • Tác giả: www.hungyentourism.com.vn (Trung tâm thông tun Xúc tiến du lịch Hưng Yên)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Quảng cáo Nắng Việt – Tổ 21, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Hưng Yên – Vùng quê văn hiến (Hung Yen – Land of Culture)

Về tác giả: www.hungyentourism.com.vn (Trung tâm thông tun Xúc tiến du lịch Hưng Yên)

Tìm mua sách nếu có bán: