Hướng dẫn học Công nghệ 8, tập hai (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Công nghệ 8, tập hai (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20369-4
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Huy Hoàng (Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa, Lê Thị Thu Hằng, Lê Xuân Quang, Nguyễn Thanh Trịnh, Nguyễn Trọng Khanh, Trần Thị Thu, Trịnh Văn Đích, Văn Lệ Hằng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Thắng, Dương Vũ Khánh Thuận
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công Ty TNHH in Bao Bì Hà Nội. Địa chỉ in Tổ 39, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Cơ sở in: Lô 37.5B – KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Công nghệ 8, tập hai (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Huy Hoàng (Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa, Lê Thị Thu Hằng, Lê Xuân Quang, Nguyễn Thanh Trịnh, Nguyễn Trọng Khanh, Trần Thị Thu, Trịnh Văn Đích, Văn Lệ Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: