Hướng dẫn học Khoa học xã hội 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Khoa học xã hội 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20361-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Doãn Thế Anh, Đặng Duy Lợi (Đồng chủ biên), Đỗ Anh Dũng…, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nông Thị Huệ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Khoa học xã hội 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Doãn Thế Anh, Đặng Duy Lợi (Đồng chủ biên), Đỗ Anh Dũng…, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: