Hướng dẫn học Khoa học xã hội 8, tập một (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Khoa học xã hội 8, tập một (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20376-2
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bùi Thị Bích Ngọc, Đặng Duy Lợi (Đồng chủ biên), Đỗ Anh Dũng…, Lưu Hoa Sơn, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Thu Phương, Trần Ngọc Điệp, Trần Thị Thanh Thủy, Trịnh Đình Tùng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nông Thị Huệ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Khoa học xã hội 8, tập một (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bùi Thị Bích Ngọc, Đặng Duy Lợi (Đồng chủ biên), Đỗ Anh Dũng…, Lưu Hoa Sơn, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Thu Phương, Trần Ngọc Điệp, Trần Thị Thanh Thủy, Trịnh Đình Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: