Hướng dẫn học Ngữ văn 8, tập hai (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Ngữ văn 8, tập hai (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20374-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hồng Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Văn Thụ, Trần Thị Hiền Lương, Trần Thị Kim Dung, Trần Văn Toàn
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Văn Trọng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Ngữ văn 8, tập hai (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hồng Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Văn Thụ, Trần Thị Hiền Lương, Trần Thị Kim Dung, Trần Văn Toàn

Tìm mua sách nếu có bán: