Hướng dẫn học Toán 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Toán 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20363-2
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Đặng Thị Thu Huệ, Phạm Đức Quang, Phạm Đức Tài
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Long An. Địa chỉ in 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An. Cơ sở in: 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Toán 7, tập 2 (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Đặng Thị Thu Huệ, Phạm Đức Quang, Phạm Đức Tài

Tìm mua sách nếu có bán: