Hướng dẫn học Toán 8, tập một (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Toán 8, tập một (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20370-0
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Đặng Thị Thu Huệ, Phạm Đức Quang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Vũ Khánh Thuận
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In và Thương mại Trường An. Địa chỉ in Nhà 28, ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội. Cơ sở in: lô A2 – CN1, cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Toán 8, tập một (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Đặng Thị Thu Huệ, Phạm Đức Quang

Tìm mua sách nếu có bán: