Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID 19)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID 19)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4212-1
  • Tác giả: Bộ Y Tế
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Cục quản lý khám chữa bệnh; 138A Giảng Võ, HN
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/04/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID 19)

Về tác giả: Bộ Y Tế

Tìm mua sách nếu có bán: