Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp
  • Mã ISBN: 978-604-66-4095-0
  • Tác giả: Bộ Y Tế
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp

Về tác giả: Bộ Y Tế

Tìm mua sách nếu có bán: