Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm tuyến mồ hôi mủ (Hydradenitis suppurativa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm tuyến mồ hôi mủ (Hydradenitis suppurativa
  • Mã ISBN: 978-604-66-3990-9
  • Tác giả: Tổng hội y học Việt Nam – Hội da liễu Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Hội da liễu Việt Nam; 15A Phương Mai, Đống Đa, HN
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm tuyến mồ hôi mủ (Hydradenitis suppurativa

Về tác giả: Tổng hội y học Việt Nam – Hội da liễu Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: