Hướng dẫn đại hội đảng các cấp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn đại hội đảng các cấp
  • Mã ISBN: 978-604-80-4142-7
  • Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Bùi Thị Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Thông tin và Phát hành sách Lạc Việt; Đ/c: Số 29 ngách 175 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Gama Quốc tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn đại hội đảng các cấp

Về tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: