Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới
  • Mã ISBN: 978-604-54-5779-5
  • Tác giả: Đặng Minh Đức, Đồng Huy Giới, Lê Huy Hoàng (CB), Nguyễn Văn Khôi, Nhữ Thị Việt Hoa, Vũ Cẩm Tú, Vũ Thị Ngọc Tú
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Lê Thị Trường An; Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Về tác giả: Đặng Minh Đức, Đồng Huy Giới, Lê Huy Hoàng (CB), Nguyễn Văn Khôi, Nhữ Thị Việt Hoa, Vũ Cẩm Tú, Vũ Thị Ngọc Tú

Tìm mua sách nếu có bán: