Hướng dẫn dạy học môn Toán cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn dạy học môn Toán cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới
  • Mã ISBN: 978-604-54-5455-8
  • Tác giả: Đỗ Đức Thái (CB), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Phạm Xuân Chung
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn dạy học môn Toán cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Về tác giả: Đỗ Đức Thái (CB), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Phạm Xuân Chung

Tìm mua sách nếu có bán: