Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc Tiểu học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc Tiểu học
  • Mã ISBN: 978-604-958-588-3
  • Tác giả: PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung, ThS. Nguyễn Lâm Hữu Phước, TS. Nguyễn Thị Nga, TS. Tăng Minh Dũng, TS. Vũ Như Thư Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Bùi Văn Hải
  • Đối tác liên kết: Ông Đặng Ngọc Hậu; 471/34 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc Tiểu học

Về tác giả: PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung, ThS. Nguyễn Lâm Hữu Phước, TS. Nguyễn Thị Nga, TS. Tăng Minh Dũng, TS. Vũ Như Thư Hương

Tìm mua sách nếu có bán: