Hướng dẫn đơn giản để sống thọ – A short guide to a long life

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn đơn giản để sống thọ – A short guide to a long life
  • Mã ISBN: 978-604-74-4583-7
  • Tác giả: Bác sĩ David B. Agus
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ngọc Diệp
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, nTP. HCM
  • Nơi in: Xưởng in CTCP văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn đơn giản để sống thọ – A short guide to a long life

Về tác giả: Bác sĩ David B. Agus

Tìm mua sách nếu có bán: