Hướng dẫn Em tự ôn luyện Toán – Lớp 3, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn Em tự ôn luyện Toán – Lớp 3, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực
  • Mã ISBN: 978-604-55-3580-6
  • Tác giả: Hoàng Mai Lê, Lê Thu Huyền, Nguyễn Đình Khuê, Phạm Mạnh Tuyến
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Quốc Tuấn
  • Đối tác liên kết: Cty CP sách GD tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và Vật tư Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn Em tự ôn luyện Toán – Lớp 3, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực

Về tác giả: Hoàng Mai Lê, Lê Thu Huyền, Nguyễn Đình Khuê, Phạm Mạnh Tuyến

Tìm mua sách nếu có bán: