Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học 12
  • Mã ISBN: 978-604-84-3690-2
  • Tác giả: Huỳnh Văn Út
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Huỳnh Kim Hùng
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Sao Mai- 284 Bà Hạt, 9, Quận 10, Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/10/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Về tác giả: Huỳnh Văn Út

Tìm mua sách nếu có bán: