Hướng dẫn giái Violympic Toán 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn giái Violympic Toán 4
  • Mã ISBN: 978-604-54-6062-7
  • Tác giả: Phạm Văn Công
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Năng Hưng
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn giái Violympic Toán 4

Về tác giả: Phạm Văn Công

Tìm mua sách nếu có bán: